อาชีวะผ่อนผันชำระค่าเล่าเรียนลูกชาวนาลดผลกระทบจำนำข้าว

โพสต์20 ก.พ. 2557 20:39โดยPramern Boonsena

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ขณะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีโครงการที่จะช่วยเหลือชาวนาที่อาจได้รับผลกระทบจากการจำนำข้าว เพื่อเป็นการลดต้นทุนและประหยัดรายจ่ายต่างๆ ให้กับชาวนา โดย สอศ.จะระดมวิทยาลัยอาชีวเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) 51 แห่ง มาช่วยผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพให้กับชาวนาอีกด้วย 
นอกจากนี้ได้หารือกับกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีศูนย์เมล็ดพันธุ์ชุมชน มาช่วยกันส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรด้วย โดยจะให้ชาวนามาช่วยกันปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อนำไปให้ชาวนาได้ใช้ปลูกข้าวในฤดูกาลปลูกข้าวอีกประมาณ 4-5 เดือนข้างหน้า 
เลขาธิการ กอศ.กล่าวว่า ได้รับข้อมูลว่าบุตรหลานของชาวนาส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยสังกัด สอศ. ทั้ง 421 แห่งทั่วประเทศอาจได้รับผลกระทบจากการลงทะเบียนเรียน โดยเฉพาะชาวนาในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสานบางส่วน สอศ.จะผ่อนผันค่าเล่าเรียนให้กับบุตรหลานของชาวนาที่เรียนอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่แต่ละภาคเรียนมีค่าลงทะเบียนเรียน 3,000-5,000 บาท หรือหากจะสามารถยกเว้นค่าเล่าเรียนได้ก็ให้ดำเนินการโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานศึกษา 
ส่วนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวจะให้ยกเว้นการระดมทรัพยากรที่จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 500-600 บาท 

 ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Comments