เตรียมตรวจสเปกผู้สมัคร “ครูมืออาชีพ” ยันไม่ใช้ U-NET

โพสต์23 พ.ค. 2557 01:25โดยPramern Boonsena

สรุปยอดสมัครครูมืออาชีพ 6,528 คน “พินิติ” เตรียมตรวจสอบคุณสมบัติหากไม่ครบหมดสิทธิ์ทันที ยันใช้ข้อสอบในการคัดเลือกครู ไม่ใช่ข้อสอบ U-NET แน่นอน
       
       วันนี้ (22 พ.ค.) รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.) เปิดเผยผลการรับสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพปี 2557 ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยจากข้อมูลพบว่ามีผู้มาสมัครทั้งสิ้น 6,528 คน ซึ่งจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ รวมทั้งต้องตรวจสอบด้วยว่าหลักสูตรที่ผู้สมัครนำมาใช้ในการสมัครนั้นผ่านการ รับรองจากคุรุสภาหรือไม่ ซึ่งหากผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนดจะถือว่าหมดสิทธิ์สมัคร ทันที ส่วนตำแหน่งที่บรรจุได้ รวม 1,140 อัตรา เป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( สพฐ.) 1,000 อัตรา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) บรรจุได้ 140 อัตรา
       
       “ข้อสอบที่จะใช้สอบครูมืออาชีพนั้น ยังอยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งมั่นใจว่าเสร็จก่อนที่จะสอบแน่นอน โดยข้อสอบจะมี 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาชีพครูและกฎหมายการศึกษา และวิชาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยผู้ออกข้อสอบจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และขอย้ำว่าข้อสอบที่ใช้ในการสอบครูมืออาชีพครั้งนี้ไม่ใช่ข้อสอบการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา หรือ U-NET แน่นอน แต่เป็นข้อสอบที่ใช้ในการคัดเลือกครู ซึ่ง สกอ. ได้มอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดำเนินการจัดสอบ” รศ.ดร.พินิติ กล่าวขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการ
Comments