ศธ.นำระบบข้อสอบกลางใช้ 5 ชั้นปี เริ่มสิ้นปี 57 นำคะแนนเลื่อนชั้นร้อยละ 15

โพสต์11 มี.ค. 2557 00:17โดยPramern Boonsena
กระทรวงศึกษาธิการนำระบบข้อสอบกลางมาจัดสอบปลายภาค 5 ชั้นปี เริ่มสิ้นปีการศึกษา 2557 นำคะแนนมาประกอบการพิจารณาเลื่อนชั้นร้อยละ 15 "จาตุรนต์" หวังลดปัญหาเกรดเฟ้อ และต้องการคะแนนประเมินที่ได้มาเปรียบเทียบหาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี - เมื่อวันที่ 10 มีนาคม นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการใช้ข้อสอบกลางและรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานสังกัดอื่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า สิ้นปีการศึกษา 2557 นี้ศธ.จะนำข้อสอบกลางมาใช้จัดสอบปลายภาคใน 5 ระดับชั้น คือ ชั้นป.2 ป.4 ป.5 ม.1 และม.2 โดยระดับชั้นป.2 จะใช้ข้อสอบกลางวิชาเดียวในวิชาภาษาไทย ส่วนป.4 ป.5 ใช้วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และอาจเพิ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนระดับม.1 ม.2 สอบ 5 กลุ่มสาระวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย และคะแนนจากข้อสอบกลางนี้จะมีส่วนในการพิจารณาเลื่อนชั้นด้วย 

"ในช่วงแรกจะใช้ข้อสอบกลางในสัดส่วนที่ไม่มาก แค่ 15% ของคะแนนประเมินตลอดชั้นปี โดยจะแบ่งสัดส่วนคะแนนสอบกลางภาคเป็น 70% และคะแนนสอบปลายภาค 30% ซึ่งในข้อสอบปลายภาคครึ่งหนึ่งจะเป็นข้อสอบที่สถานศึกษาร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนอีก ครึ่งหนึ่งจะเป็นข้อสอบจากส่วนกลาง ที่ออกโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สัดส่วนคะแนนจากข้อสอบกลางจริงจะใช้เพียง 15% เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการเรียนการสอน และไม่ให้ผู้เกี่ยวข้อง ต้องเกิดความวิตกกังวล การนำ ข้อสอบกลางมาใช้จะแก้ปัญหาเกรดเฟ้อด้วย เพราะสามารถเปรียบเทียบข้อสอบที่ออกโดยส่วนกลางและข้อสอบที่ออกโดยโรงเรียนได้ และจะทำให้โรงเรียนต้องปรับตัว" นายจาตุรนต์กล่าว 

สำหรับการจัดทำคลังข้อสอบนั้น จะดำเนินการโดยสำนักทดสอบทางการศึกษาของสพฐ. โดยดึงหน่วยงานที่มีสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการออกข้อสอบ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มามีส่วนร่วมจัดทำข้อสอบ รวมทั้งข้อสอบไปใช้ในการตัดสินผลการเรียนด้วย ทั้งนี้หากสามารถจัดทำคลังข้อสอบได้เพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ แต่ละโรงเรียนสามารถจัดสอบต่างวันได้ เพราะมีข้อสอบหลายชุด 

นายจาตุรนต์กล่าวต่อว่า สำหรับระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และม.6 มีการสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ซึ่งถือเป็นข้อสอบกลางอยู่แล้วมีการนำคะแนนโอเน็ตมาเป็นส่วนหนึ่งในการจบช่วงชั้นอยู่แล้ว ส่วนม.4 ม.5 ระบบการทดสอบของม.ปลายมาตรฐานอยู่แล้ว ทั้งนี้เป้าหมายของการนำระบบข้อสอบกลางมาใช้เพราะต้องการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีมาตรฐานสามารถนำมาเปรียบเทียบคุณภาพในการจัดการเรียนการสอบของแต่ละโรงเรียนได้ ทำให้รู้ภาพรวมของการจัดการเรียน การสอนทั้งประเทศ 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
Comments