สสค.เปิดผลสำรวจ"พิซ่า"วัยแรงงาน ยกคุณภาพญี่ปุ่นที่1ของโลก-ชี้ไทยอ่อนภาษา

โพสต์1 ธ.ค. 2556 23:23โดยPramern Boonsena

นายอมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาวิชาการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) กล่าวถึงการสำรวจทักษะความสามารถของผู้ใหญ่ว่า องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ โออีซีดี วัดทักษะการทำงานของผู้ที่ประกอบอาชีพ หรือ Programme for the International Assessment of Competencies (PIAAC) สะท้อนมาตรฐานคุณภาพวัยแรงงาน สำรวจในช่วงอายุ 16-65 ปี หลังจากจบการศึกษาและทำงานแล้วแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ม.6 และป.ตรี 166,000 คน จาก 724 ล้านคน ในกลุ่ม 24 ประเทศสมาชิก จาก 34 ประเทศ เพื่อวัดทักษะ 3 ด้าน คือ 1.อ่านออกเขียนได้ 2.คิดคำนวณ และ 3.การแก้ปัญหาจากการใช้เทคโนโลยี
นายอมรวิชช์กล่าวต่อว่า ผลสำรวจปี2556 พบว่า ประเทศที่มีค่าเฉลี่ยการสอบสูงสุดคือ ญี่ปุ่น และฟินแลนด์ โดยทักษะการอ่านออกเขียนได้ หมายถึงคนญี่ปุ่นมีคุณภาพการทำงานมากที่สุดในโลก โดยพบว่าชาวญี่ปุ่น ทุกๆ 5 คน มีคะแนนการอ่านตีความ และสังเคราะห์ข้อมูลมากกว่าบุคคลทั่วไป และทักษะคิดคำนวณญี่ปุ่นก็ทำคะแนนได้สูงที่สุด รองลงมาคือ ฟินแลนด์ เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ สวีเดน และนอร์เวย์ ขณะที่การแก้ปัญหาที่เกิดจากเทคโนโลยีพบว่า สวีเดนเก่งการใช้คอมพิวเตอร์ ตามด้วยฟินแลนด์ และเนเธอร์แลนด์ ส่วนประเทศอื่นๆ พบว่าร้อยละ 10 ของคนทุกประเทศขาดทักษะคอมพิวเตอร์
"ไทยแม้ไม่ได้เข้าร่วม แต่วันนี้เรามีแรงงาน 35-40 ล้านคน ซึ่งร้อยละ 70 จบชั้นประถมหรือต่ำกว่า เมื่อเทียบแรงงานไทยกับอาเซียนพบว่า แรงงานไทยอายุ 25-46 ปี มีการศึกษาเฉลี่ยต่ำกว่ามาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย โดยแบ่งตามระดับการศึกษาสูงสุดที่สำเร็จการศึกษา ปี 2548 ของยูไอเอส พบว่า วัยแรงงานไทย เรียนต่ำกว่าประถม สูงถึง 45 เปอร์เซ็นต์ จบประถม 22 เปอร์เซ็นต์ ม.ต้น 10 เปอร์เซ็นต์ ม.ปลาย 10 เปอร์เซ็นต์ และอุดมศึกษา 14 เปอร์เซ็นต์ การใช้ภาษาอังกฤษพบว่า ไทยได้คะแนนต่ำสุด เราจึงไม่สามารถแข่งกับกัมพูชาหรือลาวที่มีค่าแรงต่ำกว่าได้" ที่ปรึกษา สสค. กล่าว

 ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

Comments