สสค.หนุนครูสอนดีถือธงนำปฏิรูปการศึกษา

โพสต์20 ก.พ. 2557 20:46โดยPramern Boonsena

สสค.จัดกิจกรรมครูสอนดีสัญจรที่ราชภัฎเพชรบุรี เปิดเวทีเสวนากระตุ้นครูสอนดีเป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษา ชี้อนาคตต้องให้ท้องถิ่นกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาด้วยตนเอง

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาวิชาการ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สสค.ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้“ครูสอนดีสัญจร”ครั้งที่2 โซนภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก โดยมีครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี 530 คนจากทั่วประเทศเข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมสำคัญคือการจัดเวทีเสวนาซึ่งมีการเปิดตัวครูสอนดีที่ได้รับการยกย่อง ได้แก่ ครูศรีลดา ยัมมี ผู้มีภารกิจช่วยเหลือเด็กพิการด้วยวารีบำบัดจากจังหวัดนราธิวาส , ครูอัญชลี อินอ่อน จากจังหวัดเพชรบุรี ผู้ค้นหาออกแบบสื่อการเรียนรู้อักษรเบรลล์เพื่อเด็กพิการทางสายตา , นางทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก โดยมีนายสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ คนเดินเรื่องรายการ “คนค้นฅน”มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็น 

ดร.อมรวิชช์ กล่าวว่า พ.ร.บ.การศึกษาฉบับปัจจุบันใช้มาตั้งแต่พ.ศ. 2542เป็นเวลา 15ปีแล้ว ซึ่งพบว่ามีรูปแบบและแนวทางที่ยังไม่ตอบโจทย์ของการศึกษาและสังคมในปัจจุบัน จึงถึงเวลาแล้วที่ต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาจากที่เป็นส่วนกลางเป็นผู้กำหนดนโยบายลงไปสู่ภูมิภาค เปลี่ยนเป็นการให้ท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดทิศทางการศึกษาของตนเอง 

“ ครูสอนดีที่เกิดขึ้นมาจากกระบวนการคัดเลือกผ่านคณะกรรมการที่มาจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่นรวมกว่า2 แสนทั่วประเทศ ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของการสร้างความคิดและพลังในระดับพื้นที่กับการมีส่วนร่วมในเรื่องของการศึกษา ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญที่จะก้าวต่อไปสู่การตั้งโจทย์ของพื้นที่เองในด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ โดยนวัตกรรมที่นำมาจัดแสดงสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและแนวทางการดูแลช่วยเหลือและจัดการตนเองของท้องถิ่น นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นทิศทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้สิ่งสำคัญก็คือการรวมพลังของเครือข่ายครูสอนดีและบุคลากรด้านการศึกษาและเป็นจุดเริ่มต้นของคำที่เรากำลังจะได้ยินกันมากขึ้นนับจากนี้ก็คือจังหวัดจัดการตนเอง โดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งจะเป็นคำตอบสุดท้ายของการปฏิรูปการศึกษา”ดร.อมรวิชช์ กล่าว 

 

ที่มา เดลินิวส์ วันอังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2557 

Comments