สรรพากรเล็งเพิ่มค่าใช้จ่ายหักภาษีบุคคลธรรมดา ยอมรับค่าครองชีพเพิ่ม

โพสต์30 ต.ค. 2556 21:07โดยPramern Boonsena
สรรพากรแพลมแผน เพิ่มค่าใช้จ่ายหักภาษีบุคคลธรรมดา ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ จากปัจจุบันให้หัก 40% ของรายได้ หรือไม่เกิน 6 หมื่นบาท

นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากรกำลังพิจารณาที่จะเพิ่มการหักค่าใช้จ่ายในการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากปัจจุบันที่ให้หักค่าลดหย่อนได้ 40% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 6 หมื่นบาทต่อคน เพื่อให้สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เพราะทุกคนต่างก็ใช้จ่ายมากกว่าสิทธิอยู่แล้ว ขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นให้มีการออกใบกำกับภาษีมากขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ที่ยังอยู่นอกระบบเข้ามาในระบบภาษี เพื่อจะได้สิทธิในการหักค่าใช้จ่ายด้วย สอดคล้องกับนโยบายการขยายฐานผู้เสียภาษี นอกจากนั้นยังจะไปดูเรื่องค่าลดหย่อนอื่นๆ ด้วย เพื่อปรับให้เหลือน้อยลง โดยเฉพาะสิทธิที่กระตุ้นการลงทุนต่างๆ เช่น ประเภทกองทุนต่างๆ ว่า แข็งแรงพอที่จะยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วหรือไม่(ที่มา:มติชนรายวัน 30 ต.ค.2556) 
Comments