[สมัครครูผู้ช่วย 2556] สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2556 สมัครสอบครูผู้ช่วย 2556

โพสต์13 มี.ค. 2556 01:40โดยPramern Boonsena
อ่านรายละเอียดของข่าวการรับสมัครสอบข้าราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2556 
ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สมัครครูผู้ช่วย 2556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำการเปิดรับสมัครสอบข้าราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2556 ซึ่งตามปกติจะกำหนดให้ทำการสอบแข่งขันปีละครั้ง ประมาณเดือนเมษายนของทุกปี สำหรับท่านใดที่อยากทราบรายละเอียของข่าวเพิ่มเติมท่านสามารถอ่านรายละเอียดของข่าวการรับสมัครสอบข้าราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2556 ได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ เตรียมสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2556 สมัครสอบครูผู้ช่วย 2556

การรับสมัคร ตรียมสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2556 สมัครสอบครูผู้ช่วย 2556
อ่านรายละเอียดของการรับสมัครได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> เตรียมสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2556 สมัครสอบครูผู้ช่วย 2556
อ่านรายละเอียดคลิก!!

เตรียมสอบครูผู้ช่วยประจำ

Comments