ประชาคมอาเซียนล่าสุด

โพสต์19 ส.ค. 2556 19:39โดยPramern Boonsena

ประชาคมอาเซียนล่าสุด

เลาะเลียบคลองผดุงฯ
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.comแม้ว่าในช่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมา เห็นและรับรู้ได้จากสื่อวิทยุและโทรทัศน์ของหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่นำเสนอเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาเซียนหรือประชาคมอาเซียนให้คนไทยได้รับรู้และตระหนักถึงการจะต้องก้าวเข้าไปอยู่ร่วมกัน ในปลายพ.ศ.2558 หรือ ค.ศ.2015 อย่างมากมาย
ในขณะเดียวกันในสถานศึกษาทุกระดับตั้งแต่ประถมฯ ไปถึงอุดมศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเอง ก็ตีปี๊บถึงการปักธงสมาชิก 10 ชาติ มีห้อง มีศูนย์ศึกษาอาเซียน มีการฝึกภาษา คุยถึงการเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรและหลักสูตร และเรื่องราวดีๆ ออกมาให้อุ่นใจไม่เว้นแต่ละวัน
แต่เมื่อได้รับผลสำรวจจากประชาชน เรื่องความรู้ความเข้าใจของคนไทยที่มีต่อประชาคมอาเซียน ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นิด้าโพลล่าสุดเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนี้ เล่นเอาใจหายมิใช่น้อย ที่ว่าร้อยละ 60.94 ไม่ทราบว่ามีประเทศสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ มีเพียง ร้อยละ 39.06 เท่านั้นที่ทราบ 
ร้อยละ 59.82 ไม่ทราบเลยว่าประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง คือ 3 เสาหลัก ประชาชน ร้อยละ 50.88 ไม่มีความรู้ทั้ง 3 เสาหลักเลยแม้แต่นิดเดียว ส่วนที่มีความรู้และความเข้าใจทั้ง 3 เสาหลัก มีเพียงร้อยละ 8.47 เท่านั้น ที่เหลือแค่เข้าใจในด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน แค่งูๆ ปลาๆ เท่านั้น ชัดเจนในคำตอบที่น่าจะสัมพันธ์กับทุกคำถามที่ได้จากประชาชน โดยเฉพาะคำถามที่ว่าอยากไปทำงานประเทศไหนมากที่สุด 5 อันดับแรก พบ ร้อยละ 48.40 ระบุว่าอยู่ที่ประเทศไทยดีที่สุดแล้ว เหลือนอกนั้นอยากไปทำงานประเทศสิงคโปร์ ร้อยละ 23.48 บรูไน ร้อยละ 6.15 มาเลเซีย ร้อยละ 4.31 และประเทศลาว ร้อยละ 3.91 เมื่อเป็นเช่นนี้น่าจะมีการค้นหามิติสัมพันธ์เชิงลึกจริงแท้นั้น เกิดจากเหตุใด ผลสำรวจของนิด้าโพล ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐและหน่วยงานสถานศึกษายังไม่สามารถประชาสัมพันธ์เรื่องประชาคมอาเซียนได้อย่างทั่วถึงเพียงพอเท่านั้น ทัศนะประกอบจาก ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผอ.ศูนย์สำรวจฯ ยังวิเคราะห์ถึงเหตุ ปัญหาและตามด้วยข้อเสนอที่มีประโยชน์ยิ่งต่อท้ายด้วยที่ว่า 


ยังไม่สายที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการประชาสัมพันธ์เรื่องอาเซียนและประชาคมอาเซียน อีกสักครั้ง

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 

Comments