เผยเด็กประถมอ่านไม่ออกถึง 4.6 หมื่น

โพสต์24 ธ.ค. 2556 19:38โดยPramern Boonsena

เผยเด็กประถมอ่านไม่ออกถึง 4.6 หมื่น แยก 3 กลุ่ม-เสนอวิธีแก้ปัญหา “จาตุรนต์” ลุยสั่งปรับการสอนภาษาไทย...

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา เรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอน การเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องสื่อสารได้ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานผลการสแกนนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ล่าสุดพร้อมเสนอวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1.นักเรียนอ่านไม่ได้ มีทั้งสิ้น 45,929 คน เป็น ป.3 จำนวน 33,084 คน คิดเป็น 6.43% และ ป.6 จำนวน 12,845 คน คิดเป็น 2.51% การแก้ปัญหาจำเป็นต้องสอนวิธีที่หลากหลาย เช่น จดจำรูปสระ ใช้บทเพลงหรือบทร้องนิทาน แบบฝึกทักษะ หนังสือแนวสอนซ่อมเสริม รวมทั้งพิมพ์แบบเรียนเร็วใหม่สำหรับชั้น ป.1 จำนวน 600,000 เล่ม 2.นักเรียนกลุ่มที่อ่านได้และเข้าใจเรื่องบ้างมี 365,420 คน แบ่งเป็น ป.3 จำนวน 184,598 คน คิดเป็น 35.89% และนักเรียน ป.6 จำนวน 180,822 คน คิดเป็น 35.40% ซึ่งต้องพัฒนาวิทยากรแกนนำทุกเขตพื้นที่การศึกษา และจัดแข่งทักษะภาษา และกลุ่มที่ 3 คือนักเรียนที่อ่านได้และเข้าใจเรื่องดี ควรได้รับการส่งเสริมตามแผนยุทธศาสตร์และมาตรการตามโครงการ PISA

รักษาการ รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า ตนขอให้ สพฐ.ไปคิดต่อเรื่องการดูแลการเรียนการสอนภาษาไทยทั้งระบบว่า ความรู้ภาษาไทยที่เหมาะสมกับเด็กในระบบการศึกษาควรเป็นอย่างไร แล้วโยงกับการทดสอบวัดผลความรู้สมรรถนะด้านภาษาไทยที่เป็นมาตรฐานสากล เพราะขณะนี้ผู้บริหารและผู้สอนพบปัญหามากว่าเด็กที่สอบได้ในวิชาที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ไม่สามารถอ่านสรุปหรือเขียนเรียงความได้ สะท้อนถึงการไม่เน้นข้อสอบอัตนัยเป็นการไม่ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ภาษา เรื่องนี้ สพฐ.ต้องร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กศน.) พัฒนาหลักสูตร ความรู้และการทดสอบวัดผลภาษาไทยที่ดีควรเป็นอย่างไร ทั้งนี้ ตนจะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ถึงการนำการทดสอบความรู้ภาษาไทยที่ใช้กับชาวต่างชาติมาทดสอบกับเด็กด้วย.

 

 

ที่มา ไทยรัฐ วันที่ 25 ธันวาคม 2556

Comments