มาเลเซียชื่นชมระบบ My- Office แลกเปลี่ยนการศึกษาทางเทคโนโลยี

โพสต์8 มิ.ย. 2557 19:54โดยPramern Boonsena

ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ยะลา เขต 3 เปิดเผยถึงการมาเยี่ยมดูงานของคณะ SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GRIK สังกัดสำนักงานการศึกษาอำเภอกริค รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมา ว่า  เป้าหมายหลักของการมาในครั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานระบบ My – Office  เพื่อจะได้เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีทางการศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาทั้งสองเขตและสถานศึกษาในการรับ-ส่งเอกสารทางราชการได้อย่างรวดเร็ว ผ่านช่องทางการสื่อสารทางเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตด้วยระบบ My- Office   ซึ่งสามารถทำได้ไม่ยาก เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็มีแนวนโยบายการแลกเปลี่ยนกันสู่อา เซียนอยู่แล้วในการที่จะอนุญาตการเชื่อมต่อระบบการบริหารจัดการการศึกษา ซึ่งถ้ามีการขยายระบบ My – Office สู่ 10 ประเทศอาเซียน ถือได้ว่าเป็น Best Practice ในการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและทำให้มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในการจัดส่งเอกสารผ่านเทคโนโลยีไร้สายที่สามารถควบคุมได้

ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 กล่าวอีกว่า เป้าหมายในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานั้น ได้รองรับอาเซียนอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะมาเลเซียอย่างเดียว แต่ก็ยังมีประเทศในอาเซียนอื่นๆ อีก เช่นบรูไน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย รวมไปถึง พม่า ลาว ซึ่งทุกประเทศจะต้องมีความสัมพันธ์ไมตรีในการจัดการศึกษาเพื่อที่จะสามารถ ผ่องถ่ายบุคลากรในการไปทำงาน 10 ประเทศอาเซียนในอนาคต และที่ผ่านมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็ได้นำร่องโดยการนำผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว พม่า บรูไน ในการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมลูกเสือระหว่างประเทศ ในส่วนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำคัญ ซึ่งการสื่อสารเราสามารถใช้ได้หลายๆ ภาษามาบูรณาการร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ เช่น ภาษาใบ้ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามาลายูกลาง ภาษาท้องถิ่น และไม่จำเป็นต้องเก่งแต่ให้สื่อสารได้ คุยกันเข้าใจ ก็ถือว่าเป็นภาษาอาเซียนเหมือนกัน

ด้าน PN.ARPAH BT.ISMAIL (PENGETUA SMK GERIK) ครูใหญ่ SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GRIK กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากทางด้านประเทศไทย โดยเฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เบตง ที่ได้ให้สิ่งดีๆ หลายอย่างในการมาศึกษาดูงานครั้งนี้ และจะนำไปขยายผลต่อ โดยเฉพาะอย่างนิ่ง ระบบ My- Office ค่านิยมองค์กรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ที่ว่า องค์กรแห่งรอยยิ้ม ตลอดจนสิ่งที่ประทับใจอีกหนึ่งอย่างคือ ระบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในประเทศไทยครูอยู่ร่วมห้องกับนักเรียน ซึ่งถือว่าเป็นระบบการดูแลห้องเรียน และนักเรียนที่ทำให้เกิดความอบอุ่น นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการเพาะเห็ดเพื่อสนับสนุนเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน อีกทั้งภาคภูมิใจที่ได้เห็นการประชาสัมพันธ์รายการวิทยุเพื่อการศึกษาโดยตรง ในส่วนของระบบ My – Office ถือได้ว่าเป็นองค์กรสมบูรณ์แบบในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการ ศึกษาที่เป็นเอกสารได้ดีเลิศ โดยตนจะนำสิ่งที่ได้รับครั้งนี้ไปขยายผลและกลับไปพัฒนาสถานศึกษาในประเทศ มาเลเซียต่อไป

Comments