ครูอีสานติวเตอร์ ติวสอบครูผู้ช่วย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

โพสต์2 มี.ค. 2557 23:25โดยPramern Boonsena

โปรแกรมติวสอบครูผู้ช่วยครั้งที่ 1  ปี 2557.. เตรียมตัวบรรจุ..

     ท่านที่เข้าติวกับครูอีสานติวเตอร์ครั้งนี้เตรียมตัวบรรจุได้เลยครับ….รอบนี้ต้องได้..ชัวร์

สำรองที่นั่งได้เลยครับ เพราะปีนี้เปิดแค่ 4 จังหวัดเท่านั้น …

น้องๆที่จบครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 ก็มีสิทธิ์สอบ  เตรียมตัวเลยครับ

                     ….ครูอีสานติวเตอร์….เราเน้นที่คุณภาพ….

     วันที่  8-9  มีนาคม  2557    โรงแรมเพชรเกษม  จังหวัดสุรินทร์

     วันที่  15-16 มีนาคม  2557  โรงแรมปทุมรัตน์  จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่  22-23  มีนาคม  2557  โรงแรมสาเกตุนคร  จังหวัดร้อยอ็ด

     วันที่  29-30  มีนาคม  2557  ห้องประชุมศูนย์แพทย์แผนไทย  อ.กุดชุม จังหวัดยโสธร

เนื้อหาการบรรยาย (จัดหนัก – จัดเต็ม  พร้อมเจาะลึกประเด็นข้อสอบที่ออกบ่อยๆ)

 ♦วันแรก    บรรยายสรุป    

                              1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  

                              2. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ    

                              3. พ.ร.บ.สภาครูฯ (จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู)     

                              4. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ(วินัยและการรักษาวินัย)      

                              5. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก

                              6. พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

♦วันที่สอง      บรรยายสรุป  

                              1. หลักสูตร 2551

                              2. การวัดและประเมินผล 

                              3. การวิจัยทางการศึกษา 

                              4. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  

                              5. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    

                              6. สมรรถนะครู   

ถ้ามีเวลาเหลือ  ต่อด้วย  

                             1. นโยบาย  8 ข้อ ของ รมต. ศธ.  

                             2. อาเซียน    

                             3. เศรษฐกิจอเพียง   

ลงทะเบียนเวลา 07.30 – 08.30  เริ่มบรรยายเวลา  08.30 -17.00 น

ค่าลงทะเบียน   

           วันที่ 8-9 , 15-16 , 22-23  มีนาคม  2557    ลงทะเบียน 1,700 บาท (ลงทะเบียนหน้างาน)  

      ฟรี 

        1. เอกสารประกอบการอบรม  

        2. แนวข้อสอบทุกวิชา    

        3. อาหารเที่ยง 2  มื้อ    

        4. อาหารว่าง 4 มื้อ

 

ค่าลงทะเบียน    วันที่ 29-30 มีนาคม  2557    1,300  บาท  (ลงทะเบียนหน้างาน)

          ฟรี   เอกสารการอบรม   แนวข้สอบ    อาหารว่าง 4 มื้อ (ไม่มีอาหารเที่ยง)

 

สำรองที่นั่งที่  089-917-7975 , 080-169-1695 

    ….พิเศษท่านที่โทรสำรองที่นั่ง(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสำรองที่นั่ง) รับฟรีแผ่นซีดีบรรยาย  

ความยาว 14 ชม. 

—————————————————————————————–

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่เข้าติวสอบบรรจุกับ ครูอีสานติวเตอร์นะครับ ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ ส่วนมากแล้วติดอัน 1 ใน 10 อันดับแรกกันหมดเลยครับ คิดเป็นร้อยละ 38.56 ของการติวปี 2556 รวมทุกสนามติว ยังไงก็เตรียมรอหนังสือจากเขตฯเรียกตัวไปเลือก รร.ได้เลยครับ และสำหรับน้องที่ผิดหวัง ไม่ต้องเสียใจนะครับ ครั้งหน้าเอาใหม่นะครับ สู้ต่อไปสักวันสิ่งนั้นจะเป็นของเราครับ….สู้ๆๆ…แล้วพบกันใหม่ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2557 ปีหน้าครับ ….ครูอีสานติวเตอร์…คุณภาพของผู้เข้าติวมาเป็นอันดัว 1

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

                     เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา  ปรับปรุงใหม่ล่าสุด  พร้อมแล้วสำหรับท่านที่ต้องการนำไปศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

                     

                                             1.  คู่มือการบริหารวิชาการ      250  บาท

                                             2.  คู่มือการบริหารงบประมาณ    250  บาท 

                                             3.  คู่มือการบริหารงานบุคคล   250  บาท

                                             4.  คู่มือการบริหารทั่วไป      250  บาท

                                             5.  รวมกฎหมาย  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  350  บาท

                                             6.  สมรรถนะผู้บริหาร    250  บาท

                     พิเศษ..ถ้าสั่งซื้อ  1  ชุด  ราคา   1,500  บาท

                     (ค่าจัดส่งทั่วประเทศ  250  บาท )              รวม   1,750  บาท

                       สนใจสั่งซื้อได้ที่   089-917-7975

                       เลขที่บัญชี    020047875453   ชื่อบัญชี  นายประกายสิทธิ์  เศษสุวรรณ

                       ธนาคารออมสิน  สาขา อ.กุดชุม  จ.ยโสธร

                                   โปรแกรมการติวแจ้งให้ทราบภายหลัง

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

              ….มีอะไรฝากข้อความไว้ข้างล่างได้นะครับ…

                               หรือ โทร 089-917-7975 , 080-169-1695

                                                        ตลอด 24 ชั่วโมง

 

********************************************************************

 

 

Comments