ครูพร้อมสอน "ประวัติศาสตร์" หรือไม่

โพสต์15 มิ.ย. 2557 19:49โดยPramern Boonsena

แนะบูรณาการหน้าที่พลเมืองแทรกทุกวิชา/ครอบครัว-สังคมอย่าละเลย 

นายสุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กล่าวถึงกรณีการเพิ่มความเข้มในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมืองให้แก่เด็กและเยาชน ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ว่า เรื่องนี้มีการพูดมาทุกยุคทุกสมัยเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ สังคมเสื่อมโทรม ต้องการที่พึ่ง ประชาชนไม่รู้จักหน้าที่เพียงพอ ก็โยงมาเรื่องการศึกษา และเมื่อพูดถึงการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองออกมาจะสามารถแบ่งคนได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์โดยตรง ซึ่งเป็นคนสมัยเก่าที่เคยเรียนวิชาเหล่านี้มาแล้ว ทำให้ไม่มีปัญหาในการประพฤติปฏิบัติตนในสังคมเพราะรู้หน้าที่ ซึ่งคนกลุ่มนี้จะสนับสนุนให้แยกออกมาสอนเป็นวิชาต่างหาก 

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มองนอกวงการศึกษา จะมองว่าคนจะดีหรือเลว ทำตามหน้าที่หรือไม่ ไม่ได้ขึ้นกับหลักสูตร แต่จะมองไปถึงสภาพสังคมที่มีความกดดัน มีที่มาจากการเลี้ยงดูของครอบครัว ซึ่งกลุ่มนี้จะมองแบบเฉย ๆ และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญโดยมีทั้งนักการศึกษา นักบริหาร นักธุรกิจ ฯลฯ ที่มีทั้งที่เคยเรียนและไม่เคยเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ซึ่งคนกลุ่มนี้จะมองว่าเรื่องของความรับผิดชอบที่เป็นหน้าที่ที่อยู่เนื้อในของคน และความรับผิดชอบจะฝึกฝนเฉพาะที่โรงเรียนอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องมาตั้งแต่ครอบครัว ดังนั้นคนที่อยู่ในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่พูดถึงเรื่องการบูรณาการ โดยมีวิชานี้แทรกไปในทุกวิชา 

นายสุขุม กล่าวต่อไปว่า ตอนนี้มีการมองว่าเมื่อจะมาเน้นการสอนวิชาเหล่านี้แล้ว คนที่มาสอนจะเป็นคนกลุ่มไหน ต้องมองไกลไปว่าต้องเป็นครูที่จบด้านสายสังคม ที่มีความพร้อมที่จะเข้ามาสอน และต้องหันกลับมาดูองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภาด้วยว่า จะรับคนที่มาเป็นครูต้องมีความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ รวมถึงสถาบันผลิตครูก็ต้องดูด้วยว่า มีวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นวิชาเอกในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์หรือไม่ แต่เท่าที่ทราบปัจจุบันยังไม่มี 

"ประเด็นสำคัญที่สุด คือ หน่วยงานที่ดูแลครูอย่างคุรุสภา ก็ต้องมาดูว่า 11 มาตรฐานวิชาชีพที่มีอยู่ขณะนี้ มีมาตรฐานไหนที่ว่าด้วยเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ เรื่องการถ่ายทอดฝึกให้ลูกศิษย์เป็นคนดีหรือยัง ผมเห็นด้วยที่จะเน้นการสอนเรื่องหน้าที่พลเมือง แต่ต้องคิดให้ดีว่าความพอดีจะอยู่ตรงไหน เพราะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง ซึ่งเราก็ต้องมาดูว่า ทุกครั้งที่เราพูดถึงวิชาหน้าที่พลเมืองแล้วมักจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไร ซึ่ง คสช.ต้องทำให้ทั้ง 3 กลุ่มยอมรับได้ และต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมา ดูว่ามีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร ถ้าทุกฝ่ายยอมรับได้ก็สั่งให้ทำ จะปล่อยให้ต่างคนต่างทำเหมือนเดิมไม่ได้ เพราะถ้าผ่านยุคของคสช.ไปโดยที่ยังไม่มีการเดินหน้าทุกอย่างก็จะกลับไปเหมือนเดิม"นายสุขุม กล่าว 

 

ที่มา สยามรัฐ วันที่ 15 มิถุนายน 2557

Comments