ครม.ตีกลับเงินช่วยลูกขรก.ต่างประเทศด้านการศึกษา

โพสต์30 ต.ค. 2556 00:03โดยPramern Boonsena

ด้านนายกฯสั่งให้จัดอันดับประเทศและกำหนดเกณฑ์การจ่าย ไม่ให้เหมาเข่งเท่ากันหมด

เมื่อ 29 ต.ค. รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.วันที่กระทรวงการคลังได้ถอนเรื่องร่างระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. ...... ออกจากการพิจารณาของที่ประชุมครม. โดยนายกฯมอบหมายให้กระทรวงการคลัง กลับไปพิจารณาในรายละเอียดและเสนอกลับมายังครม.อีกครั้ง

โดยนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกฯและรมว.ต่างประเทศ แสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าวว่า เนื่องจากข้าราชการที่มีตำแหน่งต่างประเทศหรือทูต ในแต่ละประเทศมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน ใครๆก็อยากไปประจำในประเทศเกรดเอ ในขณะที่ประเทศยากลำบาก หรือ ฮาร์ด ซีฟ คันทรี ไม่มีใครอยากไป หรือไปแต่ไม่เอาครอบครัวไปประเทศนั้นๆด้วย ซึ่งเรื่องดังกล่าว ทางกระทรวงคลังเคยมีการออกกฎระทรวงกำหนด ให้พิจารณารายกรณีเฉพาะข้าราชการที่ประจำในประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และไทย

เรื่องนี้นายกฯ เห็นด้วยโดยกล่าวว่า ควรจะมีการกำหนดขอบเขตในการได้เงินช่วยเหลือการศึกษา ไม่ใช่ทุกประเทศได้รับเงินเท่ากันหมด “ให้กระทรวงการคลังไปศึกษารายละเอียดและนำกลับมาเสนอครม.อีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ควรจะต้องมีการกำหนดจัดอันดับ โดยเฉพาะอย่างประเทศยากลำบาก หรือฮาร์ด ซีฟ คันทรี มีกี่ประเทศ ควรได้รับเท่าไร ขณะที่ประเทศนอกเหนือจากนั้นควรได้รับเท่าไร “ นายกฯกล่าว

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. ......ที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้ครม.พิจารณาในวันนี้ เป็นการกำหนดให้ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ต่างประเทศ ในทุกประเทศมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

Comments