การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

โพสต์25 ธ.ค. 2556 23:21โดยPramern Boonsena

ที่ ศธ 04002/ว 3415 เรื่อง การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็ปเล็ต) ถึง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (25 ธ.ค. 2556)

 

ดาวน์โหลดแบบ PDF คลิก
http://finance.obec.go.th/ewtadmin_finance/ewt/financial_obec/
download/article/article_20131225152939.pdf

Comments