หมอประเวศจี้เปลีี่ยนฐานเรียนรู้ ชู"ภูเก็ต-น่าน"ต้นแบบปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น

โพสต์20 ก.พ. 2557 20:48โดยPramern Boonsena

นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวเสวนาการปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 25 หัวข้อ ปฏิรูปการเรียนรู้กลไกระดับจังหวัด จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ยกกรณีศึกษาของ จ.ภูเก็ต ที่จัดตั้งสภาการศึกษาจังหวัดเพื่อเป็นความร่วมมือของท้องถิ่น และสังคม ขับเคลื่อนการศึกษาของเด็กและเยาวชน และ จ.น่าน ที่จัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัด และท้องถิ่นอีก 6 ตำบล ว่า การศึกษาอ่อนแอมา 100 ปี ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความจริงของชีวิต จากเดิมใช้ตำราเป็นฐาน ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่แต่ลอยไปจากความจริง การปฏิรูปการศึกษาจึงต้องเปลี่ยนฐานการเรียนรู้จากฐานตำรามาสู่ชีวิตจริง นำพื้นที่เป็นตัวตั้งทำให้เกิดเครือข่ายการทำงาน และเครือข่ายเด็กและเยาวชนในระดับตำบล ถ้าทำในทุกพื้นที่ก็จะทำให้จังหวัดและประเทศเข้มแข็งได้ นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการมูลนิธิพัฒนาไทย กล่าวว่า ถ้าจังหวัด ชุมชน ท้องถิ่นจัดการตนเองจะเป็นคำตอบ และในการทำฐานข้อมูลเด็กและเยาวชน ในปี 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติเก็บข้อมูลประชากรและประชากรแฝงทุกพื้นที่ ไม่เก็บเฉพาะในโรงเรียน เพราะจะไม่ได้ข้อมูลเด็กที่หลุดจากระบบ ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่จะไม่รายงาน เพราะอาจตกเกณฑ์ประเมิน ด้าน นายประวิต เอราวรรณ์ หนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การเรียนรู้ของทั้ง 2 จังหวัดที่เห็นชัด คือ

1.การใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม ผู้คน เป็นกลไกเชื่อมต่อกัน 
2.การจัดระบบเครือข่าย อบจ. อบต. และวัด ถ้ารวมคนเหล่านี้เข้ามาได้ ก็จะประกันความสำเร็จได้ และ 
3.การจัดเวทีกลางที่มีผู้นำที่ดี

แต่จะทำอย่างไร ที่จะเชื่อมต่อในระดับนโยบาย เพื่อให้เกิดการยกระดับขึ้น 

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557


Comments