ด่วนคุรุสภาประกาศ ย้ายสถานที่จัดงานวันครู 16 มกราคม 2557 และเลื่อนการจัดงาน "หนึ่งแสนครูดี"

โพสต์9 ม.ค. 2557 00:34โดยPramern Boonsena

 

 

 

ประกาศด่วน
คุรุสภา ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่และกำหนดการจัดงานวันครู พ.ศ. 2557
ในส่วนกลาง  เป็นดังนี้
 


        1. กิจกรรม วันที่ 11-15 มกราคม 2557 ขอเลื่อน  การจัดกิจกรรมทั้งหมดออกไปก่อน กำหนดจัดเมื่อไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป

         2. กิจกรรมวันครูที่ 16 มกราคม 2557 คงเดิม
          
ยกเว้น “การมอบรางวัลครูดีในดวงใจ” “บุคลากร สพฐ. ดีเด่น” และ “ครูดีไม่มีอบายมุข”

        3. ย้ายสถานที่จัดงาน วันที่ 16 มกราคม   ไปที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
           (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ถนนศาลายา - บางภาษี  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม    

                                     

                                                                                       คลิกเพื่อดาวน์โหลดแผนที่


                                     

 

กำหนดการวันครู ปี พ.ศ.2557 (ฉบับปรับปรุง)

 

 

ที่มา เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

Comments