ดูที่นี่!! 20 คณะ-สาขาที่มีผู้สมัครมากที่สุด และ การแข่งขันสูงที่สุด Admissions 58

โพสต์4 มิ.ย. 2558 19:59โดยPramern Boonsena
ตรวจสอบ 20 คณะ/สาขาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด  Admissions  2558 

1.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ม.ขอนแก่น --- รับ 3 สมัคร 325 อัตราการแข่งขัน 1:108

2.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ม.ทักษิณ --- รับ 5  สมัคร 404   อัตราการแข่งขัน 1:81

3.คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ---  รับ 10 สมัคร795  อัตราการแข่งขัน1:81

4.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ทักษิณ --- รับ7 สมัคร484 อัตราการแข่งขัน 1:64

5.คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฎมหาสารคาม --- รับ 5 สมัคร296 อัตราการแข่งขัน 1:59

6.คณะศึกษาศาสตร์ ปฐมวัย  ม.ทักษิณ --- รับ 11สมัคร 609 อัตราการแข่งขัน 1:55

7.คณะศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา ม.เชียงใหม่ ---  รับ 6 สมัคร 332 อัตราการแข่งขัน 1:55

8.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง --- รับ 5 สมัคร 272 อัตราการแข่งขัน 1:54

9.คณะศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ม.ทักษิณ --- รับ 6 สมัคร 326  อัตราการแข่งขัน 1:54

10.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง --- รับ 5 สมัคร 264  อัตราการเเข่งขัน 1:53

Comments