ดาว์พงษ์จี้ทปอ. ปรับข้อสอบเข้ามหาลัยสอดคล้องลดเวลาเรียน

โพสต์11 ก.ย. 2558 01:44โดยPramern Boonsena
ดาว์พงษ์จี้ทปอ. ปรับข้อสอบเข้ามหาลัยสอดคล้องลดเวลาเรียน

วันที่ 10 กันยายน ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วยนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการศธ. ได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสกอ. โดยมีนายพินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)และผู้บริหารสกอ.ให้การต้อนรับ

พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่าขอให้ สกอ.กลับไปดูแผนและทิศทางการทำงานว่าสอดรับกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลมากน้อยแค่ไหน รวมถึงควรต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของแต่ละองค์กรหลักของศธ.ด้วย
นอกจากนี้ ในส่วนที่ศธ.มีนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้เลิกเรียนวิชาการเวลา 14.00 น.และผู้ปกครองกังวลว่า เมื่อลดเนื้อหาวิชาการลงแต่มหาวิทยาลัยยังคงใช้ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบเดิม จะทำให้เด็กจะต้องไปเร่งกวดวิชาตั้งแต่ระดับประถมนั้น ได้หารือเรื่องนี้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)แล้ว พบว่าเนื้อหาสาระตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนควรใช้เวลาเรียนอยู่ที่ 840 ชั่วโมงต่อปีหรือ 200 วัน คิดเป็นวันละ 5 คาบเรียน

 

แต่ปัจจุบันโรงเรียนทุกแห่งเรียน 7 คาบต่อวันหรือคิดเป็น 1,400 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งมากเกินไป เท่าที่ฟังจากสพฐ.เข้าใจว่าแม้จะเลิกเรียนเวลา 14.00 น.ไม่ได้กระทบกับเนื้อหาวิชาหลัก ซึ่งถ้าออกข้อสอบตามเนื้อหาที่เรียนก็ไม่กระทบอะไร แต่เมื่อมีข้อกังวลของผู้ปกครองเกิดขึ้น สกอ.ก็ต้องมาดูว่าการสอบเข้าเรียนต่อในแต่ละระดับทั้งมัธยมศึกษาปีที่1,ม.4

เข่นเดียวกันการสอบเข้ามหาวิทยาลัย จะต้องปรับเนื้อหาข้อสอบ หรือมหาวิทยาลัยอาจต้องให้ให้เหตุผลที่เหมาะสมว่าทำไมต้องออกข้อสอบในรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้เด็กเข้าใจและได้เตรียมความพร้อม ลดการกวดวิชาลง แต่ยังคงสามารถคัดคนเข้าเรียนต่อในสาขาที่ต้องการได้ซึ่งสกอ.คงต้องไปคุยกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้ชัดเจน

ทางด้านนพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า จะหารือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) กรณีที่ศธ.มีการปรับการเรียนการสอน เพื่อทำให้บรรลุภารกิจในการปฏิรูปการศึกษา ทปอ.จะปรับปรุงการสอบเข้าเรียนต่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับประถมและมัธยมศึกษาอย่างไร

 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 10 กันยายน 2558

Comments