จัดข้อมูล ศธ.ทั้งระบบ

โพสต์24 ธ.ค. 2556 19:45โดยPramern Boonsena

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานการจัดทำข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) สรุปว่า ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรวม 916,710 คน แต่การเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน และไม่เป็นปัจจุบัน เพื่อความเป็นเอกภาพจึงเสนอ ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.เป็นหน่วยงาน กลางรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งหมดให้เป็นปัจจุบันโดยเร็วที่สุด ที่ผ่านมาการเก็บข้อมูลเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทำ จึงเกิดปัญหาเวลานำไปใช้ หากได้ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถตอบโจทย์ความสำคัญของการจัดการศึกษาได้ว่าขณะนี้มีครูขาดแคลนเท่าไหร่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาได้.

 

 

ที่มา ไทยรัฐ วันที่ 25 ธันวาคม 2556

Comments