1 ส.ค.นี้ คุรุสภานัดทุกฝ่ายถกตั๋วครู

โพสต์22 ก.ค. 2557 21:28โดยPramern Boonsena

 ส.ค.นี้ คุรุสภานัดทุกฝ่ายถกตั๋วครู

          ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคณะกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า ในระยะที่ผ่านมาคุรุสภาได้รับเสียงสะท้อนอย่างต่อเนื่อง ถึงปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการเข้าสู่วิชาชีพครู ดังนั้นเพื่อให้เกิดความกระจ่างเรื่องแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ คุรุสภาจึงจะ จัดงานเสวนาทางวิชาการขึ้น ในวันที่ 1 ส.ค. 2557 ณ หอประชุมคุรุสภา เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายในเรื่องที่เกี่ยวกับการ ปฏิรูปครูและปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่หลากหลายพร้อมที่จะนำไปสู่การผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และหากมีเรื่องใดที่คุรุสภาไม่สามารถดำเนินการเองได้โดยตรงก็จะทำเรื่องถึงกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้นำเสนอไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)พิจารณาต่อไป
          "คุรุสภาต้องการฟังเสียงจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนแนวทางการดำเนินการที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยคงไว้ซึ่งมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน และไม่เป็นปัญหากับทุกคนที่ต้องการจะเข้ามาเป็นครู ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาวิธีการและช่องทางที่หลากหลาย เพื่อใช้ได้กับคนทุกกลุ่ม เนื่องจากในเวลานี้มีคนสนใจจะเข้ามาเป็นครูจำนวนมาก" ศ.ดร.ไพฑูรย์ กล่าวและว่า ขณะเดียวกันในการประชุมบอร์ดคุรุสภาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ก็ได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาไปตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อทบทวนแนวทางทั้งหมดเกี่ยวกับการเข้าสู่วิชาชีพครู โดยย้ำให้เก็บข้อมูลทุก ๆ ด้านก่อนนำมาวิเคราะห์ และสรุปให้ชัดเจน จากนั้นให้นำเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาโดยเร็วที่สุด.

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ก.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--

Comments