• ฝันเฟื่อง! ศธ.ตั้งเป้าภายในปี 61 ดันคะแนนประเมิน PISA ทั้ง 3 วิชาของไทย 500 คะแนน

โพสต์16 ม.ค. 2557 19:55โดยPramern Boonsena

ศธ.เดินหน้ายกระดับ PISA ตั้งเป้าปี 61 ต้องผลักดันคะแนนทั้ง 3 วิชาของประเทศไทย ให้ได้ 500 คะแนน หรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ยของนานาประเทศ พร้อมนัดระดมสมองวางแผนขับเคลื่อน 22 ม.ค.นี้ 

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ศธ.เตรียมเดินหน้ามาตรการต่างๆ เพื่อยกระดับผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA : Programme for International Student Assessment of the OECD หลังจากที่ผลประเมิน PISA ปีล่าสุด (2012 ) นั้น ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 50 จากประเทศที่ร่วมโครงการทั้งหมด 65 ประเทศ คะแนนประเมินติดอยู่ในกลุ่มรั้งท้ายทั้ง 3 วิชา ทำคะแนนได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของนานาประเทศ สะท้อนให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาของไทยยังไม่น่าพอใจ 

เพราะฉะนั้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA ศธ.จึงเตรียมประกาศเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการว่า การประเมินครั้งถัดไปในปี 2558 คะแนนทุกวิชาต้องเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และภายในปี 2561 ซึ่งจะมีการในการประเมิน PISA นั้นคะแนนสอบทั้ง 3 วิชาของประเทศไทย จะต้องเพิ่มขึ้นไปเป็น 500 คะแนนซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของนานาประเทศ 


นายจาตุรนต์ กล่าวต่อว่า เบื้องต้นได้เป้าหมายไว้ดังนี้ วิชาการอ่านซึ่งในการประเมินครั้งล่าสุด ประเทศไทยได้ 441 คะแนน ค่าเฉลี่ยของทุกประเทศ 496 คะแนนนั้น จะต้องเพิ่มขึ้นไปเป็น 470 คะแนนในการประเมินปี 2558 และเพิ่มเป็น 500 คะแนนการประเมินปี 2561 วิชาคณิตศาสตร์ ประเทศไทยได้ 427 คะแนน ค่าเฉลี่ย 494 คะแนน จะต้องเพิ่มเป็น 460 คะแนน ในปี 2558 และ 500 คะแนน ในปี 2561 ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยได้ 444 คะแนน ค่าเฉลี่ย 501 คะแนน จะต้องเพิ่มเป็น 470 คะแนน ในปี 2558 และเพิ่มเป็น 500 คะแนน ในปี 2561 นอกจากนั้น ยังได้มอบหมายให้ ศธ.ไปคิดมาด้วยว่า ภายในปี 2561 นั้น อันดับของประเทศไทยจะต้องหนีจากอันดับที่ 50 ในปัจจุบัน ขึ้นไปที่อันดับเท่าใด ทั้งนี้ในวันที่ 22 ม.ค.จะมีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลทดสอบ PISA ซึ่งตนได้ตั้งขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยระดมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กทม.และเทศบาลมาร่วมเป็นกรรมการด้วยเพื่อมาดูแลรับผิดชอบเรื่องนิ้โดยเฉพาะ และขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานจะรับไปดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนให้คะแนน PISA ของไทยเพิ่มขึ้น 

“หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์มาพอสมควรแล้ว แต่ผมต้องการให้เรียงลำดับแผนงานต่างๆ ออกมาเป็นปฏิทินการดำเนินงาน หรือ Roadmap ให้ชัดเจน พร้อมกำหนดให้ชัดว่า แต่ละแผนงานนั้น ใครจะเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ เพราะ ศธ.ได้ของบประมาณ ปี 2557 ประมาณ 210 ล้านไว้แล้วเพื่อโครงการยกระดับผลการประเมิน PISA แต่ยังไม่มีการลงรายละเอียดการใช้งบประมาณ” นายจาตุรนต์ กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม ตนได้มอบนโยบายให้คณะกรรมการฯ เร่งสรุปยุทธศาสตร์ให้เสร็จภายในการประชุมครั้งที่ 2 เพื่อจะได้รีบนำไปขับเคลื่อน เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ มีเด็กเกี่ยวข้องจำนวนมาก ทั้งนี้เมื่อมีการจัดทำยุทธศาสตร์เสร็จเรียบร้อยและกำหนดเป้าหมายชัดเจนแล้ว ศธ.จะมีการแถลงข่าวอีกครั้ง 

 

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 16 มกราคม 2557

Comments